Grāmatvedības pakalpojumi. Accounting services. Latvia.

Grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus un konsultācijas attiecībā uz grāmatvedības uzskaitīšanu, nodokļu un personāla uzskaiti uzņēmumā. Veicam pilnu uzņēmuma grāmatvedības darbības finansu analīzi un savlaicīgu uzņēmuma vadītāja brīdināšanu par jebkādu bīstamību, kas apdraud veiksmīgu VID teritoriālajās iestādēs un citās nepieciešamas iestādēs, tāpat veicam grāmatvedības atskaišu sastādīšanu un to nodošanu LR centrāla statistikas biroja pārvaldē.

Izmantojot biroja e-gramatvediba.lv grāmatvedības pakalpojumus, mēs uzņemamies atbildību par grāmatvedības uzskaitīšanas pareizību un precizitāti Jūsu uzņēmumā atbilstoši visām grāmatvedības likumdošanas normām. Uzticot mums savas grāmatvedības uzskaiti, jūs ietaupīsiet uz papildus darba vietu iekārtošanas, kā arī uz izmaksām personālam kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, bez kuriem profesionāla grāmatvedības darbība praktiski nav iespējama.

Mūsu piedāvātā grāmatvedības uzskaite

– grāmatvedības uzskaiti atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.
– visu grāmatvedības pirmdokumentu apstrādi, iegrāmatošanu un sagatavošanu glabāšanai.
– iekšējo grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošanu.
– pamatlīdzekļu, krājumu, debitoru, kreditoru un citu posteņu uzskaiti.
– darba algu aprēķināšanu.
– skaidras naudas uzskaiti.
– operatīvo finanšu pārskatu sagatavošanu.
– norēķinu salīdzināšanu ar darījumu partneriem.
– visu normatīvajos aktos paredzēto uzņēmuma iekšējo grāmatvedības dokumentu kārtošanu (piemēram, bet ne tikai, – galvenā grāmata (virsgrāmata), ar darbiniekiem saistītie dokumenti, maršruta lapas, ar komandējumiem saistītie dokumenti, pamatlīdzekļu uzskaite).
– visu nepieciešamo grāmatvedības atskaišu (pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, gada pārskata, iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma deklarāciju) sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajās iestādēs un citās institūcijās.
– preču un pakalpojumu pašizmaksas aprēķināšanu.
– sabiedrības pārstāvību attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu.
– nepieciešamības gadījumā reģistrāciju par nodokļu maksātāju un ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā.

Pieteikties konsultācijai