www.e-gramatvediba.lv

 

 Par mums

                                                                                                                                                                                                 

              Juridiskie pakalpojumi / Uzņēmumu (SIA, AS, IK) reģistrācija                

            Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) reģistrācija

          Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā. Minimālais SIA pamatkapitāla lielums ir 2000,- Ls.

 SIA statuss un atbildība

Kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtību kopsummas. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir juridiska persona. Sabiedrība par savām saistībām atbild ar visu savu mantu, dalībnieks (dibinātājs) neatbild par sabiedrības saistībām, ja vien dalībnieki nav vienojušies citādi, savukārt sabiedrība neatbild par dalībnieka saistībām.

 

 SIA reģistrācija

SIA var dibināt viens vai vairāki dalībnieki un dibināt SIA var gan fiziska, gan juridiska persona. Minimālais SIA pamatkapitāls ir 2000,- Ls. Dibinot sabiedrību (SIA) nepieciešams apmaksāt vismaz pusi no SIA paredzētā pamatkapitāla (pastāv ļoti dažādas iespējas pamatkapitāla izveidē). Pamatkapitālu var apmaksāt naudā vai veicot mantisko ieguldījumu.

SIA pārvaldes institūcija ir valde un ja nepieciešams var izveidot arī padomi. Sabiedrības valdes sastāvā var būt viena vai vairākas personas.

Viena īpašnieka SIA reģistrēšana Uzņēmumu reģistra komercreģistrā notiek vienas dienas laikā, vairāku īpašnieku SIA reģistrēšana notiek 4 dienu laikā.

           SIA reģistrācijas kārtība

Dibinot SIA, dibinātājs vai dibinātāji veic nepieciešamās darbības, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus:

-          dibināšanas lēmums vai dibināšanas līgums;

-          statūti;

-          izveido SIA pārvaldes institūciju;

-          apmaksā pamatkapitālu noteiktā apmērā;

-          ja nepieciešams, veic mantisko ieguldījumu un veic tā novērtēšanu;

-          ja paredzēts, ieceļ SIA revidentu;

-          pieteikuma veidlapa SIA reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā (komercreģistrā);

-          apmaksā valsts nodevu un maksu par publikāciju oficiālajā laikrakstā.

 

 Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus un SIA reģistrētu komercreģistrā, nepieciešama šāda informācija:

-          SIA firma (nosaukums, kas tiks izmantots komercdarbībā);

-          SIA juridiskā adrese;

-          Informācija par SIA dibinātājiem, valdi un padomi (ja paredzēta);

-          SIA pamatkapitāls – pamatkapitāla paredzētais lielums, apmaksas veids un kārtība

 

 Lai veiktu SIA reģistrāciju nepieciešams:

-          sagatavot nepieciešamo informāciju un noformēt dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā;

-          dokumentu parakstīšana (arī paraksta apliecināšana pie notāra);

-          pagaidu bankas konta atvēršana, kurā veic SIA pamatkapitāla apmaksu (ja pamatkapitālu paredzēts apmaksāt naudā);

-          nepieciešamo maksājumu veikšana;

 

  Jūsu izdevumi SIA reģistrācijai:

-          valsts nodeva par SIA reģistrāciju – 100,- Ls;

-          maksa par publikāciju laikrakstā „Latvijas vēstnesis” – 24,- Ls;

-          maksa par paraksta apliecināšanu pie notāra – sākot ar 6,- Ls (maksa var mainīties atkarībā no notāru izcenojumiem);

-          bankas pakalpojumu apmaksa – saskaņā ar attiecīgās bankas komisiju cenrādi.

-          maksa par dokumentu sagatavošanu – 30,- Ls

Kopējās ar reģistrāciju saistītās izmaksas – aptuveni 165,- Ls

        

   Lai ārvalstu uzņēmums dibinātu jaunu SIA, mums nepieciešami sekojoši dokumenti:

  Dibinātāja uzņēmuma reģistrācijas apliecinošo dokumentu tulkojumi latviešu valodā ar notāra apliecinājumu. Pirms tulkošanas ārvalstu izcelsmes dokumentus nepieciešams legalizēt ar apostili. Dokumentiem no sekojošām valstīm nav nepieciešams apostils, t.i. notāra apliecinājums ir pietiekošs – Baltkrievija, Igaunija, Lietuva, Kirgīzija, Krievija, Moldova, Polija, Ukraina un Uzbekistāna.

  Dibinātāja likumiskā vai līgumiskā pārstāvja pases kopija

  Dibinātāja līgumiskā pārstāvja pilnvaras vai cita pilnvarojuma saturoša dokumenta notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā (sk. nosacījumus par ārvalstu izcelsmes dokumentiem augstāk)

  Dibināmās SIA Valdes locekļu pases kopijas

  Izziņa no bankas, kas apstiprina minimālā pamatkapitāla  2000 LVL vai arī 50% no minimālā pamatkapitāla iemaksu bankas pagaidu kontā.

  Lai ārvalstu privātpersona dibinātu jaunu SIA, mums nepieciešami sekojoši dokumenti:

  Dibinātāja likumiskā vai līgumiskā pārstāvja pases kopija

  Dibinātāja līgumiskā pārstāvja pilnvaras vai cita pilnvarojuma saturoša dokumenta notariāli apstiprināts tulkojums latviešu valodā (sk. nosacījumus par ārvalstu izcelsmes dokumentiem augstāk)

  Dibināmās SIA Valdes locekļu pases kopijas

  Izziņa no bankas, kas apstiprina minimālā pamatkapitāla  2000 LVL vai arī 50% no minimālā pamatkapitāla iemaksu bankas pagaidu kontā.

  Ja nepieciešami juridiskie pakalpojumi, konsultācijas, kontaktējieties:

  Tel. (371) 29 112 333

  e-mail: info@e-gramatvediba.lv

 Grāmatvedības pakalpojumi

 Juridiskie pakalpojumi

» Uzņēmumu reģistrācija

» Nestandarta situācijas

» Līgumu sastādīšana

» Parādu piedziņa

» Šķīrējtiesa

» Tulkojumi

 Nekustamais īpašums

 Datu bāzes

 Noderīgi

 Partneri

 Kontakti

LV  EN  RU