www.e-gramatvediba.lv

 Par mums

 Juridiskie pakalpojumi / Šķīrējtiesa                                                                                                                      

      Pagaidām Latvijas tiesu sistēma ir visai neefektīva civiltiesisko strīdu risināšanā. Tiesu noslogotības dēļ līdz lietas izskatīšanai ir   jāgaida pat vairāk mēneši. Tādā veidā parādniekam šādas procesuālās normas dod iespējas novilcināt tiesas procesu vai pat vispār  izvairīties no parāda nomaksas. Turklāt katras tiesu instances spriedums ir pārsūdzams augstākā instancē.

 Biroja e-gramatvediba.lv piedāvātie juridiskie pakalpojumi šķīrējtiesā:

  - konsultācijas par strīdus alternatīvajiem risināšanas veidiem

  - konsultācijas par strīdu nodošanu risināšanai šķīrējtiesai

  - sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai strīds tiktu nodots izskatīšanai šķīrējtiesā

 Ieguvumi nododot strīdu izskatīšanai šķīrējtiesā:

  - šķīrējtiesas lēmums ir galīgs, nepārsūdzams un izpildāms nekavējoties

  - tiesvedības maksas un izdevumi par juridisko palīdzību tiek piedzīti no atbildētāja

  - strīds tiek izšķirts viena līdz divu mēnešu laikā

  - konfidencialitāte – tiesas sēdes ir slēgtas un lietu materiāli netiek publicēti

Ja nepieciešami biroja e-gramatvediba.lv juridiskie pakalpojumi par šķīrējtiesām, kontaktējieties:

Tel. (371) 29 112 333

e-mail: info@e-gramatvediba.lv

       

Grāmatvedības pakalpojumi

 

 Juridiskie pakalpojumi

» Uzņēmumu reģistrācija

» Nestandarta situācijas

» Līgumu sastādīšana

» Parādu piedziņa

» Šķīrējtiesa

» Tulkojumi

 Nekustamais īpašums

 Datu bāzes

 Noderīgi

 Partneri

 Kontakti

LV  EN  RU