www.e-gramatvediba.lv

 Par mums  

Juridiskie pakalpojumi / Parādu piedziņa                                                                                                               

     Birojā e-gramatvediba.lv birojā pastāv divi parāda atgūšanas līmeņi –

pirmstiesas ceļā un tiesas ceļā.

 

  Parāda atgūšana pirmstiesas ceļā.

 

 Starp biroju e-gramatvediba.lv un Jums tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru mēs Jūsu vārdā veicam

pārrunas ar Jūsu parādnieku. Pārrunu laikā Jūsu parādniekam tiek skaidrotas juridiskās un

grāmatvedības sekas, kuras iestāsies, ja viņš labprātīgi nesamaksās savu parādu. Mēs vienmēr

cenšamies atrast problēmas risinājumu un nepasliktināt mūsu klientu attiecības ar viņu

debitoriem.

 

  Parāda atgūšana tiesas ceļā.

 

 Ja parādu nav iespējams atgūt pārrunu ceļā, tad ar klienta piekrišanu, mēs izstrādājam juridiski

korektu prasības pieteikumu un iesniedzam tiesā. Cena par mūsu pakalpojumiem šajā gadījumā

tiek saskaņota, vadoties pēc katras lietas īpašībām.

 

 Citi juridiskie pakalpojumi:

 

 izstrādāt un pareizi noformēt parādsaistību dokumentus (parādzīmes, aizdevuma līgumus,

dažāda veida līgumus par preču pārdošanu parāda apmaksas grafikus un citus

dokumentus) izstrādāt parāda nodrošinājuma dokumentus (komercķīla, hipotēka,

galvojums) strīdus situācijā organizēt pārrunas starp parādnieku un kreditoru

izstrādāt parādu cedēšanas, ieskaita vai izlīguma dokumentāciju pārstāvību tiesā

konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto

 

Ja nepieciešami juridiskie pakalpojumi saistībā ar parādu piedziņu:

Tel. (371) 29 112 333

e-mail: info@e-gramatvediba.lv

 Grāmatvedības pakalpojumi

 

 Juridiskie pakalpojumi

» Uzņēmumu reģistrācija

» Nestandarta situācijas

» Līgumu sastādīšana

» Parādu piedziņa

» Šķīrējtiesa

» Tulkojumi

Nekustamais īpašums

 Datu bāzes

Noderīgi

 Partneri

 Kontakti

LV  EN  RU