www.e-gramatvediba.lv

 Par mums
   

 

 Nekustamais īpašums

 Birojs e-gramatvediba.lv piedāvā optimālus risinājumus un sniedz profesionālus padomus, kas mūsu klientiem būtiski kvalitātes servisu un pildīt uzticama, profesionāla un lietišķa domubiedra un padomdevēja lomu, un apmierināt klientu vajadzības un īpašās vēlmes.

Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem:

  Nekustamo īpašumu meklēšanu, iegādi klienta interesēs

  Nekustamā īpašuma reģistrēšana Zemesgrāmatās, nepieciešamo dokumentu sagatavošana

  Juridiski korektu pirkšanas/pārdošanas līgumu sagatavošana

  Juridiski korektu īres un nomas līgumu sagatavošana

  Nekustamā īpašuma ķīlas līgumi (hipotēka) sagatavošana

  Īres un nomas attiecību pārtraukšana

  Juridiskie pakalpojumi kopīpašuma lietu kārtošanā - lietošanas tiesību nodibināšana, nekustamā īpašuma reālā sadale, konsultācijas kopīpašnieku savstarpējo attiecību risināšanā

  Juridiskie pakalpojumi trūkumu konstatēšanā un  trūkumu novēršanā (inventarizācijas lietu un izziņu pasūtīšana valsts, pašvaldības un arhīvu institūcijās, zemes mērniecības organizēšana)

Plānošana, pārvaldīšana, finansu analīze, grāmatvedības pakalpojumi

  Nekustamā īpašuma tirgus situācijas un īpašuma labāka izmantošanas veida analīze

  Biroja e-gramatvediba.lv sniegtie juridiskie pakalpojumi ir nekustamā īpašuma īpašniekiem, saistībā ar pārvaldīšanu un administrēšanu, izīrēšanu, iznomāšanu, ienākumu gūšanas plānošanu, grāmatvedības organizēšanu u.c.

  Juridiskie pakalpojumi līgumu noslēgšanā un saistību izpildes kontrolēšanā īpašnieka interesēs attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem

  Finansu analīze, grāmatvedības pakalpojumi

  Ja nepieciešami biroja e-gramatvediba.lv juridiskie pakalpojumi un/vai grāmatvedības pakalpojumi:

  Tel. (371) 29 112 333

  e-mail: info@e-gramatvediba.lv

 Grāmatvedība
   
 Juridiskie pakalpojumi
   
 Nekustamais īpašums
   

 Datu bāzes

 Noderīgi

 Partneri

 Kontakti

LV   RU   EN