www.e-gramatvediba.lv

 Par mums

 Grāmatvedības pakalpojumi

 Juridiskie pakalpojumi

 Nekustamais īpašums

 Datu bāzes

 Noderīgi

» Grāmatvedības kontu plāns

» NACE klasifikators

» Profesiju klasifikators

» Teritoriju klasifikators

» Pamatbudžeta bankas konti

» Dažādi

 Partneri

 Kontakti

LV   RU   EN

 

 

Noderīgi / Valsts pamatbudžeta ieņēmumu bankas konti nodokļu un nodevu samaksai                                        

      Valsts pamatbudžeta ieņēmumu bankas konti nodokļu un nodevu samaksai

Iekšzemē iekasētais pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV37TREL1060000511000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV37TREL1060000220000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN par ārpus Rīgas dzīvojošiem darbiniekiem)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV37TREL1060000220000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN par Rīgā dzīvojošiem darbiniekiem, ja darba devējs ir reģistrēts Rīgā)
Saņēmējs Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas numurs 90000064250
Saņēmēja banka Parex banka AS
Saņēmēja bankas BIC PARXLV22
Konta numurs LV91PARX0000570030010

vai

Saņēmējs Rīgas domes Finanšu departaments
Reģistrācijas numurs 90000064250
Saņēmēja banka SEB Unibanka AS
Saņēmēja bankas BIC UNLALV2X
Konta numurs LV40UNLA0002100130401

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV08TREL1060000121000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN)
Saņēmējs Valsts kase
Reģistrācijas numurs 90000050138
Konta numurs Konta Nr.LV80TREL1060190935000
Saņēmēja BIC kods TRELLV22

Plašāka informācija par valsts pamatbudžeta kontiem pieejama Valsts Ieņēmumu dienesta mājas lapā.